album art

  • Golden Bits | Yoann Turpin. March 2022
  • Hip Bot & Bit Hop | Yoann Turpin. November 2021
  • VGM Remix Collection | Yoann Turpin. September 2020
  • Clavi, Wurly & CP: A Chiptunes Tale | Yoann Turpin. May 2020
  • Remote Sessions | Yoann Turpin. April 2020
  • ChipSong Book Volume 10 | Yoann Turpin. April 2020